Προβολή όλων των 18 αποτελεσμάτων

Show sidebar

D-65

Καλέστε για τιμή!

Durostick D-11 Super Fast Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Καλέστε για τιμή!

Durostick D-55 Επισκευαστικό, ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης PCC R3

Καλέστε για τιμή!

Durostick DS-250 Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους – δάπεδα

Καλέστε για τιμή!

Durostick DS-252 Flex Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους – δάπεδα

Καλέστε για τιμή!

Durostick DS-254 Iron Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα

Καλέστε για τιμή!

Durostick DS-256 Flex Velvet Eύκαμπτη Πατητή Τσιμεντοκονία

Καλέστε για τιμή!

Durostick Megafix

Καλέστε για τιμή!

Isomat Aquafix Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

Καλέστε για τιμή!

Isomat Durocret Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα PCC R2

Καλέστε για τιμή!

Isomat Durocret-Deco Finish Πατητή Τσιμεντοκονία

Καλέστε για τιμή!

Isomat Durocret-Deco Flex εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία

Καλέστε για τιμή!

Isomat Flowcret 1-10 Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων CT-C30-F10-AR1

Καλέστε για τιμή!

Isomat Megacret 40 Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών CC R4

Καλέστε για τιμή!

Isomat Megacret 50 Thixo Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών PCC R4

Καλέστε για τιμή!

Isomat Rapicret Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα PCC R3

Καλέστε για τιμή!

Isomat Repair 5-70 Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών PCC R3

Καλέστε για τιμή!

Isomat Screed-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων CT-C7-F3-A12

Καλέστε για τιμή!