Εμφάνιση όλων των 9 αποτελεσμάτων

Προβολή Μενού

D-65

Διαβάστε περισσότερα

Durostick D-55 Επισκευαστικό, ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης PCC R3

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Durocret Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα PCC R2

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Flowcret 1-10 Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων CT-C30-F10-AR1

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Megacret 40 Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών CC R4

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Megacret 50 Thixo Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών PCC R4

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Rapicret Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα PCC R3

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Repair 5-70 Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών PCC R3

Διαβάστε περισσότερα

Isomat Screed-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων CT-C7-F3-A12

Διαβάστε περισσότερα