Προβολή 1–12 από 18 αποτελέσματα

Προβολή Μενού

D-65

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick D-11 Super Fast Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick D-55 Επισκευαστικό, ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης PCC R3

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick DS-250 Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους – δάπεδα

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick DS-252 Flex Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους – δάπεδα

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick DS-254 Iron Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick DS-256 Flex Velvet Eύκαμπτη Πατητή Τσιμεντοκονία

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Durostick Megafix

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Isomat Aquafix Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Isomat Durocret Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα PCC R2

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Isomat Durocret-Deco Finish Πατητή Τσιμεντοκονία

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!

Isomat Durocret-Deco Flex εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία

Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή!